Generalforsamling 2022

15. februar 2022, 14.11

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for klubbens medlemmer onsdag den 23. marts kl. 18.15 i Dojo´en.

Alt træning denne aften afholdes ikke.

Forslag, der ønskes at drøftet på generalforsamlingen, bedes fremsendt til formanden senest den 10/3-22.

j.vollesen @ youmail.dk

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab af kasserer
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af formand (hvert 2. år)
 6. Valg af kasserer (hvert 2. år)
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for disse.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Forslag til ændringer af foreningens vedtægter
 10. Behandling af indkomne forslag
 11. Eventuelt.

 

Regnskab fremsendes separat.