​ Info om Café Feven i Vestamagerhallen.

9. august 2021, 14.40

Sommer 2021


Info om Café Feven i Vestamagerhallen.

Cafeen åbner efter sommerferien i uge 32 dvs. mandag den 9. august og drives fortsat af Lars som forpagter.

Lars driver også caféen i den nye Vestamager Svømmehal.


Åbningstider fra 9. august i Vestamagerhallen:

mandag – torsdag åben fra 16:00 – 21:30,

lørdag 09:00 – 20:30

søndag 09:00 – 16:00


Fremadrettet vil der også være salatbar, børnemenuer med nuggets og fiskefilet med pommes samt kaffe og

kage som i måske kender det fra svømmehallen. Der bliver også mulighed for at købe chips og slik i poser samt

børnesodavand til kr. 12 og flaskeøl til kr. 20,00 samt kolde (dåse)øl ”togo”. Der bliver klar skiltning med

menuer og dagens ret.


Det hele er til brugervenlige priser 😊 Caféens hjemmeside opdateres med priser snarest. www.feven.dk


Det er brugergruppen som efter drøftelse med forpagter som fastsætter priser og indhold og hvis man har

ønsker/input/forbedringer, er man meget velkommen til at rette henvendelse til info@taarnbyff.dk att. Cafeen,

så vi kan tage det op i brugergruppen. Brugergruppen består reelt af alle interessenter på Vestamager

Idrætsanlæg og konkret deltager Carl-Johan fra Petanqueklubben, Bjørn fra bordtennisklubben samt

undertegnede fra TFF efter at Keld er trådt ud. Stor tak til Keld for indsatsen. Brugergruppen holder møder med

forpagter efter behov.


Brugergruppen vil også arbejde for at selve caféområdet bliver opdateret og opfrisket.


TFF bestyrelsen anser caféen som et vigtigt socialt mødested for vores medlemmer og opfordrer til at vore

medlemmer benytter og bakker op om caféen i lighed med de andre idrætsklubber på VA.


Tårnby FF har ikke selv nogen café (udover ved 1. holdskampe eller særlige arrangementer på opvisningsbanen)

og det er godt og vigtigt tilbud for alle medlemmer store som små. Det giver klubliv, sammenhæng i TFF og

glæde i vore børns sociale liv, at de kan drikke en sodavand efter træning og kamp eller lidt spise sammen i

caféen i ny og næ også efter at de har været i bad og klædt om.


Det er et tilbud som Tårnby kommune stiller til rådighed for idrættens udøvere på Vestamager idrætsanlæg og

TFF opfordrer til at vore medlemmer støtter op.


Bemærk at man også kan afholde selskaber ex. konf irmation og fødselsdage på caféen ef ter af tale med

forpagter og brugerbestyrelsen.


Frank

Tårnby FF´s bestyrelse.